Brussel of de stad Brussel (Nederlands: Stad Brussel; Duits: Stadt Brüssel) is een gemeente in België met 183.287 inwoners3, de hoofdstad van België, de zetel van de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, en de zetel van verscheidene instellingen van de Europese Unie.

 

De gemeente heeft de eretitel van stad. Ze ligt in het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest4 en wordt omringd door andere gemeenten die samen dit gewest van 19 gemeenten vormen met een bevolking van 1.211.026 inwoners op 1 januari 2020 en het bovengemeentelijk gezag van een regering en een parlement. Buiten het gewest strekt de Brusselse rand zich uit tot in het Vlaams Gewest, waarin het Brussels Gewest is ingesloten om de Brusselse agglomeratie te vormen.